Push On Coaching

Idrottspsykologisk coaching som maximerar din prestation och ger resultat.

Idrottspsykologisk coachning hjälper dig att övervinna dina hinder.

Har du fastnat i din prestation? Har du svårt att hitta motivation inför träning? Kommer din nervositet i vägen för dina mål? Forskning visar att mentala verktyg optimerar prestationen. Låt inte dina hinder komma i vägen och nå dina mål med hjälp av idrottspsykologisk coaching.

MOTIVATION

Vad är det som motiverar dig? Hur hittar du motivation när situationen är svår? 

Hur du jobbar med din motivation påverkar hur du tränar, och på sikt, hur du presterar i tävlingsituationer.

Motivation är en mental färdighet som sätter grunden för långsiktiga mål. Inget nytt begrepp och ändå fortfarande den viktigaste drivkraften för att kunna uppnå våra mål. Eller till och med det som får oss att göra minsta möjliga handling i vardagen.

Inre, yttre faktorer finns med och påverkar vår motivation. Enligt McClellan´s prestationsbehovsteori grundar sig motivationen antingen om en önskan att uppnå framgång eller att undvika ett misslyckade. Idrottspsykologen Nicholls grundade begreppet motivationsklimat som kan vara antingen uppgiftsorienterat (fokuserar på individens egen utveckling) eller resultatorienterat (sociala jämförelser).

MÅLBILDTRÄNING

Att du ser framför dig hur du kommer att lyckas i din prestation i varje steg av din träning och när du tävlar får dig att prestera bättre.

Hjärnan kan inte urskilja upplevda händelser från verkliga händelser, vilket vi ska dra nytta av. Att kunna skapa och använda sig av mentala bilder som är detaljerade, specifika och realistiska hjälper idrottaren att bli redo för action.

I vårt arbete kommer vi att jobba systematisk med dina målbilder så du har rätt fokus och undviker att hamna i tänkefällor.

FOKUS

Det kan vara utmanande att bibehålla koncentration och fokus under ett lopp, tävling eller tävlingsliknande situation.

Att lägga tid och kraft att tänka på det negativa kommer inte leda till ökad prestation, snarare tvärtom

I vårt arbete tillsammans kommer vi att utveckla din förmåga att motstå distraktioner och leva i nuet under själva prestationssituationen, så du inte fastnar i tidigare händelser eller framtida förutsedda händelser.

COPING

Hur hanterar du stressfulla situationer? Vilken copingpersonlighet har du? Skulle du vilja förändra ditt sätt att hantera krävande situationer?

Det finns olika sätt att hantera stressfyllda situationer och vi har olika copingstilar. Idrottare som har välutvecklade och inövade copingstrategier kan mer effektivt hantera den stress och krav som träning och tävling kan medföra.

SJÄLVFÖRTROENDE

Det är vanligt att en låg självkänsla påverkas av hur en presterar, vilket kan göra en mer känslig för andras åsikter och kritik.

Självkänsla handlar om den grundinställning vi har till oss själva. Att få hjälp med att öka självkänsla och självförtroendet innebär att man får en mer positiv inställning till sig själv och kan hantera motgångar och hinder i livet på ett bättre sätt.

Framgångsrika idrottare kan bibehålla ett gott självförtroende under tuffa och utmanande situationer som en tävling kan kännetecknas av.

STRESS & SPÄNINGSREGLERING

Nervositet och stress är vanliga reaktioner som uppstår inför en tävling eller en situation då vi vill prestera väl, men det ska inte hindra din prestation.

Vi behöver känna nervositet för att få adrenalin, kroppens stresshormon, som förbereder oss inför en prövande situation. Den som står på starplocket utan någon stress eller nervositet kommer troligtvis inte att prestera på topp.

Ibland kan dock det gå överstyr och nervositeten blir istället svårhanterlig och ett hinder.  En mental färdighet är att acceptera starka känslor såsom oro som en del utav sporten samt att kunna reglera spänningen om den blir alltför stark.

TEAMBUILDING

Idrottarna har en stark påverkan på varandra i ett lag och kan både lyfta, och stjälpa varandra. 

Teambuilding är ett sätt att hjälpa en grupp/lag/par att öka dess effektivitet, tillfredsställa individens behov och förbättra kommande prestations förutsättningar.

Det finns flera exempel inom idrottsvärlden på hur en positiv och framgångsrik prestation sprider sig till resten av gruppen och resulterar i ytterligare resultatrika prestationer.

TÄNKEFÄLLOR

Katastroftänkande, förstorande eller förminskande av händelser är exempel på några tankefällor som ger negativa konsekvenser och sätter krokben för oss. 

Det är våra invanda tankar som gör att vi inte alltid ser saker som det faktiskt är. Genom att lära känna sina tankefällor och hitta sätt att sätta stopp för dem kan utgången av en situation vara helt annorlunda och mer positiv.

I vårt arbete tillsammans kommer du att skaffa dig strategier för att undvika att hamna i tänkefällor.

Mental check-list inför sommarens tävlingar

  Äntligen är sommaren här! Även fast solen och värmen lyst med sin frånvaro ett tag så har ju flera tävlingar redan avklarats. Kanske har du redan hunnit med att snöra tävlingspjucken och passerat mållinjen på ett par race, eller så har du fortfarande sommarens...
Read More

5 jobbiga idrottssituationer du känner igen dig i och hur du löser dem.

Att elitatleter arbetar med mental träning är ingen nyhet. Egentligen skulle fler personer som tränar och tävlar  kunna dra nytta av idrottspsykologisk coaching. Känner du igen dig i någon av dessa 5 jobbiga idrottssituationer från träning eller tävling?  ...
Read More

Push On Coaching är live!

Mitt namn är Susie Moonan, jag är socionom och idrottspsykologisk coach med bakgrund som elitsimmare. Välkommen till min blogg! Jag började med idrottspsykologi under mina år som elitsimmare, då jag själv hade kontakt med en mental rådgivare. Bristande motivation,...
Read More

Om Susie Moonan
Socionom & Idrottspsykologisk coach

Mitt namn är Susie Moonan, jag är socionom och idrottspsykologisk coach med bakgrund som elitsimmare.

Jag började med idrottspsykologi under mina år som elitsimmare, då jag själv hade kontakt med en mental rådgivare. Bristande motivation, nervositet och stress kom i vägen för mina mål. Idrottspsykologiskt stöd var en framgångsavgörande faktor när jag bland annat simmade i landslaget under VM i Barcelona i 2003.

Jag är utbildad mental tränare och är medlem i Svenska Idrottspsykologi Föreningen.

Jag har både omfattande erfarenhet av människor och idrott. Med min bakgrund som socionom har jag bred kunskap gällande psykologi och mänskliga beteenden. Jag har mångårig erfarenhet från idrott från tiden jag simmade i junior och seniorlandslaget.

Jag hjälper dig att vara bäst när det gäller. Tillsammans skapar vi förändring som håller.

Jag arbetar med att hjälpa idrottare med den mentala förberedelsen, för att kunna optimera sin prestation. Exempel på tema som vi kan jobba med är motivation, affirmation, målbildsträning, tankefällor, självförtroendeträning, avspänning, spänningskontroll, teambuildning, mm.

Se ovan exempel på olika idrottspsykologiska teman som du kan få stöd med.  

Jag jobbar med atleter av alla åldrar, som är både elitaktiva idrottare och motionnärer.

Du behöver inte träna eller tävla på en viss nivå för att få nytta av mental träning. Alla atleter jag jobbar med har en prestationssituation framför sig som de vill förbereda sig på, på bästa möjliga sätt.

Kom igång idag, första mötet är kostnadsfritt.

Under första mötet presenterar vi oss för varandra. Jag får en bättre bild av dina behov och berättar för dig hur jag arbetar. Det mötet är kostnadsfritt och förutsättningslöst.

Min metod
Uppmärksamma, acceptera, förändra.

PRESTATIONSPROFIL

Vi etablerar en prestationsprofil första gången vi träffas för att få en övergripande bild av fokusområden.

idrottpsykologi individuella sessioner

TRÄNINGSPROGRAM

Jag skapar ett mentalt träningsprogram som är anpassad efter dina behov och livstil. Vi stämmer av planen under våra sessioner.

idrottpsykologi individuella sessioner

SESSIONER

Vi träffas så ofta du behöver det. Våra sessioner äger rum där det passar dig bäst. I träningshallen, eller i cafeterian nära jobbet.

idrottpsykologi individuella sessioner

MÅNADSBREV

Varje månad skickar jag ett nyhetsbrev till mina atleter. Där berättar jag om aktuella idrottspykologi relaterade tema, för att hjälpa dig att prestera bättre.

Stöd när det behövs.

idrottspsykolog jour

JOUR

Har du frågor mellan våra sessioner kan du kontakta mig. Jag har jour i telefon och du kan ringa om behovet uppstår.

Extra stöd vid tävling

EXTRA STÖD VID TÄVLING

Vid behov eller inför en specifik tävling kan vi utöka antal sessioner. Jag har jour i telefon, och man kan ringa om behov uppstår.

Kontakt

Håll dig uppdaterad.

Följ mig på Facebook

0046 73-933 71 01

Finnboda Kajväg 13 C

13172 Nacka